Hướng dẫn sử dụng
Đăng ký dịch vụ
Bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

 

STT

Cách đăng ký

Cách thao tác

1

Nhắn tin

DK gửi9224

2

Qua hệ thống USSD

Bấm:*090#, bấm Gọi/Yes/Ok
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send

3

Gọi đến 9224 – Hệ thống trả lời tự động (IVR)

Bấm 1 - Chọn tiếng Việt
Bấm 1 - Tạo tài khoản
Nhập 2 lần mật khẩu tự chọn để tạo tài   khoản.

4

Sử dụng tính năng sao chép Onekey Copy

Bấm 1 và # hoặc 2 và # trên điện thoại khi nghe nhạc chờ của một thuê bao FUNRING khác.

5

Đồng ý nhận nhạc chờ do thuê bao khác tặng

Gửi tin nhắn tới 9224
DONGY_ hoặc
DONGY__NN

6

Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9244.

 

 

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo việc đăng ký sử dụng dịch vụ thành công và cung cấp cho bạn mật khẩu gồm 6 ký tự. Bạn sẽ sử dụng mật khẩu này để truy nhập Web và truy nhập hệ thống IVR của dịch vụ Nhạc chờ - FUNRING.
Sau khi đăng ký dịch vụ Nhạc chờ FUNRING, bạn có 01 bản nhạc chờ mặc định (miễn phí). Bạn có thể làm phong phú thêm Thư viện nhạc chờ bằng cách tải về (mua) thêm nhiều bản nhạc chờ khác.

Các tính năng của hệ thống Nhạc chờ - FUNRING
Soạn tin nhắn và gửi đến 9224 để sử dụng các tính năng của dịch vụ:

 

STT

Ứng dụng

Nội dung tin nhắn

1

Tải (Mua) bản nhạc chờ FUNRING 

1.1

Tải (Mua) 01 bản nhạc chờ FUNRING và sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_

1.2

Tải (Mua) 01 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON__NN

1.3

Tải (Mua) 02 bản nhạc chờ FUNRING
Bản nhạc chờ thứ 2 sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_
_

1.4

Tải (Mua) 02 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ _
_ NN

2

Tặng và Nhận/Từ chối bản nhạc chờ FUNRING

2.1

Tặng bản nhạc chờ FUNRING
Bạn có thể gửi tặng bản nhạc chờ FUNRING cho các thuê bao MobiFone khác.

TANG_
< mã nhạc chờ>_

2.2

Nhận bản nhạc chờ FUNRING do thuê bao khác tặng và sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

DONGY_< mã xác nhận>

2.3

Nhận bản nhạc chờ FUNRING do thuê bao khác tặng đchơi ngẫu nhiên.

DONGY_< mã xác nhận>_ NN

2.4

Từ chối bản nhạc chờ FUNRING

TUCHOI_< mã xác nhận>

3

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING

3.1

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING tuyển chọn
Hệ thống sẽ gửi lại danh sách và mã số của Top 05 nhạc chờ FUNRING do MobiFone tuyển chọn.

TOP

3.2

Tìm kiếm theo tên nhạc chờ FUNRING
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FUNRING có tên  chứa < tên nhạc chờ >

TIM_TEN _ < tên nhạc chờ >

3.3

Tìm kiếm theo mã nhạc chờ FUNRING
Hệ thống sẽ gửi lại tên bản nhạc chờ  được qui định bởi

TIM_MA_

3.4

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING mới cập nhật
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FUNRING mới được cập nhật.

TIM_MOI

4

Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

4.1

Xem danh sách nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin về  các bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

MD

4.2

Xem danh sách nhạc chờ Funring trong Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

DS

4.3

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

DAT_

4.4

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định cho một số thuê bao.
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

DR__

4.5.

Xóa nhạc chờ Funring khỏi Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

XOA_

5

Tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên

5.1

Bật tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

NN_BAT

5.2.

Tắt tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

NN_TAT

6

Đăng ký, hủy, tạm ngừng dịch vụ

6.1

Lấy lại mật khẩu

MATKHAU

6.2

Tạm dừng dịch vụ

TAMNGUNG

6.3

Kích hoạt lại dịch vụ

KICHHOAT

6.4

Hủy đăng ký dịch vụ

TAT

7

Trợ giúp

TROGIUP

 

Thao tác trên máy Điện thoại di động để thực hiện tính năng Copy

 

STT

Tính năng

Cách thao tác

 

Copy bản nhạc chờ

 

1

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và sẽ là bản nhạc chờ mặc định của bạn.

Bấm 1 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

2

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và bản nhạc này sẽ được chơi ngẫu nhiên.

Bấm2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

 

 

 

 

Hủy dịch vụ
Bạn có thể hủy sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

STT

Cách hủy sử dụng

Cách thao tác

1

Nhắn tin

TAT gửi 9224

2

Qua hệ thống USSD

Bấm: *090#, bấm Gọi/Yes/Ok
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 2, chọn Gửi/Send

3

Gọi đến 9224 – Hệ thống trả lời tự động (IVR)

Bấm 1-Chọn tiếng Việt
Bấm 0-Hủy đăng ký dịch vụ

4

Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9244.

 

5

Sau 05 ngày bị khóa dịch vụ mà bạn chưa nạp tiền vào tài khoản đủ để sử dụng dịch vụ (chỉ áp dụng đối với thuê bao trả trước).

 

 


Sau khi bạn huỷ đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc hủy đã hoàn thành.

Các tính năng mới

 

STT

Tính năng

Cách thao tác

1

Copy bản nhạc chờ Funring để chơi ngẫu nhiên

Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

2

Các tính năng ngẫu nhiên khác

SoạnTin nhắntheo cú pháp sau và gửi đến 9224

2.1.

Bật tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

NN_BAT

2.2.

Tắt tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

NN_TAT

2.3.

Tải (Mua) bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ _NN

2.4.

Tải (Mua) cùng lúc 02 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ _
_NN

2.5.

Nhận bản nhạc chờ FUNRING do thuê bao khác tặng và chơi ngẫu nhiên.

DONGY__ NN

3

Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

3.1.

Xem danh sách nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

MD

3.2.

Xem danh sách nhạc chờ Funring trong Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

DS

3.3.

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

DAT_

3.4.

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định cho một số thuê bao.
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

DR__

3.5.

Xóa nhạc chờ Funring khỏi Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

XOA_

 

Giá cước

STT

Nội dung

Mức cước ( đã bao gồm VAT)

Cước nhắn tin đến số 9224

Miễn phí

Cước gọi đến IVR 9224

50% cước cuộc gọi thông thường

Cước thuê bao

4.500 đ/15 ngày

Cước tải (mua) bản nhạc chờ

(Giá cước mỗi bài hát xem chi tiết tại www.funring.vn)/lần/90 ngày

5

Cước Copy nhạc chờ

6

Cước tặng nhạc chờ

 

 

·         Lưu ý: Tạm ngưng dịch vụ vẫn tính phí thuê bao.

Đối với thuê bao trả trước:Cước thuê bao tháng, cước tải (mua), copy nhạc chờ, tặng nhạc chờ được trừ trong tài khoản chính.

Go top