Dịch Vụ VNMobile đã sơ lược :

Đăng ký dịch vụ : Gửi tin nhắn DK HRđến123

Kích hoạt : Gọitổng đài tự động2345 hoặc truy cập website http://happyring.vietnamobile.com.vn. Sau khi kích hoạt mới sd được các chức năng chọn BH.

Mua bài hát : MUA <MãBàiHát> gửi 2345          

Gia hạn bài hát 1 lần : RN <MãBàiHát> gửi 2345

Tự động gia hạn BH : AUTO ON <MãBàiHát>gửi 2345

Hủy bỏ gia hạn BH : AUTO OFF <MãBàiHát>gửi 2345

Tặng BH : TANG <SốNgườiNhận> < MãBàiHát>gửi 2345

Cài đặt 1 BH cho 1 SDT gọi đến : CAIDAT <SốĐiệnThoại> <MãBàiHát>gửi 2345

Nhắn tin đến 2345 miễn phí, gọi 2345 phí 400 VND/1phút

Cài đặt thời gian chơi nhạc chờ: 5.000 VND/lần

Hủy dịch vụ : HUY HRđến123

Phí thuê bao : 9.000 VND/ 30 ngày

Cụ thể:

Nhạc chờHappy Ring

Chọnnhững bài hát mới nhất và sôi động nhất từ kho nhạc hàng nghìn bài hát hấp dẫn làm nhạc chờ cho bạn!

I.               Đăng ký và kích hoạt dịch vụ
 

Dịch vụ

Cách sửdụng

Chú ý

Đăngký

Gửitin nhắn DK HRđến123

  Saukhi đăng ký, nhạc chờ mặc định sẽ được cài đặt là nhạc chờ của bạn

   Bạncó thể mua bài hát để thay đổi và You  can buy songs to change & personalize your ring back toneHappy Ring.

Kíchhoạt

     Gọitổng đài tự động 2345hoặc

     Truycập website: http://happyring.vietnamobile.com.vn

Sauk hi kích hoạt bạn có thể sử dụng mọi  chức năng của HappyRing cũng như chọn   các bài hát khác

Hủy

Gửi tin nhắn HUY HRđến123

Dịch vụ nhạc chờ của bạn sẽ bị hủy và bài    hát sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập

 

 

II.           Chức năngdịchvụ: HỘP NHẠC CÁ NHÂN

 

Tạo cho riêng mình HỘP NHẠC để lưu giữ những bài hát mà bạn yêu thích, từ đó bạn có thể thêm bài hát, xóa gửi cho người khác hay tùy biến bất kỳ bài hát nào đó trong thư viện của HỘP NHẠC của bạn!

 

-       Given below are the various ways in which you can exercise any option such as purchasing songs or searching songs, etc.

 

Chức năng

Lựa chọn

(chọn một trong những cách dưới đây)

Soạntin nhắn và gửi đến 2345

Gọihộp thư thoại 2345

USSD

Truycập Website Happy Ring

Truycập Wapsite

Đặtmua

MUA <MãBàiHát>

P

*145*<MãBàiHát>#

P

P

Tìm kiếm mã bài hát

TIMTEN

 

 

P

 

Tạm dừng/Sử dụng lại dịch vụ

 

P

 

P

 

Gia hạn bài hát 1 lần

RN <MãBàiHát>

P

 

P

 

Tự động gia hạn bài hát

AUTO ON <MãBàiHát>

P

 

P

 

Hủy bỏ gia hạn bài hát

AUTO OFF <MãBàiHát>

P

 

P

P

Tặng bài hát cho một số điện thoại

TANG <SốNgườiNhận> < MãBàiHát>

P

*145#OK

và làm theo hướng dẫn

P

 

Tự thu bài hát cho riêng mình

 

P

 

 

P

Cài đặt một bài hát cho một số điện thoại

CAIDAT <SốĐiệnThoại> <MãBàiHát>

P

*145#OK

và làm theo hướng dẫn

P

 

Cài đặt một bài hát cho một nhóm

 

 

 

P

 

Cài đặt thời gian chơi bài hát

 

 

 

P

 

 

-       Truy cập website của dịch vụ: http://happyring.vietnamobile.com.vn

-       Truycập wapsite: www.wap.vietnamobile.com.vn và lựa chọn dịch vụ HappyRing

        

 

III.         Chức năngđặcbiệt: SAO CHÉP BÀI HÁT

-       Nếu bạn muốn có một bài nhạc chờ của một số điện thoại khác, chỉ cần một thao tác đơn giản, ấn phím # trên bài phím khi bạn đang nghe. Bài hát đó sẽ được tự động thêm vào HỘP NHẠC CÁ NHÂN của bạn để sử dụng.

-       Chức năng này sẽ chỉ được sử dụng cho thuê bao đăng ký dịch vụ Happy Ring.


 

IV.          Giá cướcdịchvụ:

 

Dịch vụ

Giá cước

(đã bao gồm VAT)

Chú ý

Đăngký

Miễnphí

 

Phí hàng tháng

9,000 vnd/ 30 ngày

Nếu tài khoản chính của bạn không đủ, dịch vụ sẽ tính giá theo phí ngày là 300 vnd/ngày.

Gọiđến 2345

400 vnd/phút

Block 6 giây+1 giây

Nhắn tin đến 2345

Miễnphí

 

Giábài hát

Tùy thuộc vào mỗi bài hát

Truycập website HappyRing để thêm thông tin

Cài đặt thời gian chơi nhạc chờ

5,000 vnd

 

Hủy tự động gia hạn bài hát

Miễn phí

 

Các chức năng khác

Bằng giá mua bài hát

 

Go top